Kim jesteśmy

Grupa Alpiniści sp. z o.o. powstała z przekształcenia niewielkiej firmy, która jest obecna na rynku od 2007 roku.
Dzięki zaangażowaniu i prężnemu rozwojowi działalność urosła do rangi rozpoznawalnej i liczącej się na rynku firmy.

Zakres świadczonych usług obejmuje szerokie spektrum prac – od tych prostych po najbardziej złożone.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i dzięki ciągłej analizie potrzeb klientów, stworzyliśmy odrębne działy specjalizujące się w następujących obszarach:

  • Specjalistyczne Prace Wysokościowe,
  • Prace Remontowo-Budowlane,
  • Zabezpieczenia Stałe na Dachach,
  • Renowacje Elewacji,
  • Hydroizolacje,
  • Obsługa Techniczna Nieruchomości,
  • Elektryczne Systemy Grzewcze,
  • Bezpieczna Zima.

Posiadamy rozbudowaną kadrę wyspecjalizowanych pra­cowników, dzięki czemu możemy dobrać najlepszą strategię działania. Podejmujemy się najtrudniejszych wy­zwań, które dla innych firm są poza zasięgiem. Przywiązujemy szczególną wagę do terminowości i solidności realizacji. Naszym atrybutem jest staranność i zadowolenie zleceniodawcy. Szczególnie motywuje nas polecanie naszej firmy innym klientom. Podczas wykonywania prac zachowujemy najwyższe standar­dy bezpieczeństwa.

Wie­loletnie doświadczenie naszych pracowników potwierdzają liczne certyfikaty i ukończone szkolenia.
Regularnie bierzemy udział w zewnętrznych szkole­niach, aby ciągle doskona­lić nasze umiejętności.

Posiadamy włas­ną bazę magazynową, socjalną i biurową. Dzięki takim warunkom możemy świadczyć szeroki wachlarz usług.

Wybranie firmy Grupa Alpiniści sp. z o.o. zapewni Państwu profesjonalne wykonanie zleceń. Gwarantujemy obsługę przez ekspertów, doradz­two techniczne oraz elastyczność w stosunku do oczekiwań klienta.

Zapraszamy do współpracy.

Prezes Zarządu
Rafał Kita